Er zijn meer administratiekantoren....

...dan klanten!

Meer administratiekantoren dan klanten?

Ondanks dat het economisch super gaat (nog wel) wil het in de administratieve sector maar niet vlotten. OK, in de top van de (accountants) markt kan men werk niet aan en zit men hevig verlegen om gekwalificeerde medewerkers. In de rest van markt daarentegen ziet het er echt heel anders uit.

Hoe komt dat toch?

Hoezo meer kantoren dan klanten?

Bestaande MKB ondernemers dus. Veelal ondernemingen die al langer actief zijn en dan rijst bij mij de vraag, waarom heb je eigenlijk financiering nodig? Betreft het een investering in kapitaalgoederen of in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten (innovatie) dan is de vraag naar krediet misschien best legitiem maar niet zelden betreft het financiering van werkkapitaal of een herfinanciering van bestaande schulden. Als going concern mag je je dan best even achter de oren krabben of het allemaal nog wel zo lekker loopt?

Druk op de tarieven.

Immers, het financieren van werkkapitaal zou gewoon uit de operationele kasstroom mogelijk moeten zijn. Lukt dat niet dan zou de focus moeten liggen op het verbeteren van die performance. Dat los je niet op door het aangaan van feitelijk onnodige schulden elders. Wees niet verbaasd als de gevraagde financier er net zo over denkt.

Veelal zal dit principe ook opgaan voor herfinanciering van bestaande schulden. Het betreft hier MKB en aangegane schulden in het verleden zouden in beginsel altijd afgelost moeten zijn. Als herfinancieren nodig is duidt dit toch ook op een uitdaging wat de operatione kasstroom betreft. Blijkbaar was en is deze niet hoog genoeg om schulden af te lossen. 

Heb je dus moeite om je werkkapitaal te financieren of je bestaande schulden te herfinancieren zal je jezelf af moeten vragen "heb ik een financiëringsprobleem of schuldenprobleem". 

Een paradox.

Eigenlijk is het best eenvoudig, SCHULD IS EEN HAP UIT DE TOEKOMST. Daar moet je dus heel bedachtzaam mee omgaan. Dan maar geen krediet? Nee, dat is ook niet nodig. Het zal alleen met iets meer visie gedaan moeten worden. Ik zou mij dus kunnen bedenken dat krediet vooral nodig is om aanloopkosten die je als starter maakt te financieren. Heb je omzet en winst, met de nadruk op echte winst en geen gekunstelde EBITA's, dan moet het toch eenvoudig mogelijk zijn om de financiering van je groei zelf ter hand te nemen. 

Ergo, groei niet harder dan wat je zelf kan financieren. 

In de schuldenval en dan?

Wat te doen als je nog in de schuldenval zit? Als je nog te weinig operationele kasstroom genereert om zaken weer recht te zetten?  Geen of te weinig winst maken heeft vrijwel altijd te maken met het feit dat je onvoldoende klantwaarde toevoegt dan wel veel te veel kosten maakt waar de klant niet voor betalen wil. Of een combinatie van beide natuurlijk.

Ik kan dan maar één advies geven "Cut the crap, start creating customer value!". Een ding is dan zeker, je klant wordt er blij van en jij dus ook! 

Kennis kost?

Wij bieden u een systematiek die resultaat garandeert wanneer u deze actief implementeert. Van het resultaat vragen wij een percentage. Daarom bij ons value based pricing.  

Kennis maken?

De snelste manier om te ontdekken of wij waardevol voor elkaar kunnen zijn is door contact op te nemen. De beller is sneller maar mailen kan ook. Dan nemen wij daarna contact op.

Kennis delen!

NoReJa advies is initiatiefnemer van het kennisplatform Business voor Boekhouders. Tips en adviezen voor boekhouder en administratiekantoor over het realiseren van groei.
©NoReJa advies bv - 2018